SHNITPWR 36W Universal AC to DC Adapter 3V ~ 24V Adjustable Power Supply AC/DC Converter Transformer 3V 5V 6V 9V 12V 15V 18V 19V 20V 24V 1A 1.2A 1500mA

๐ˆ๐ง๐ฉ๐ฎ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฉ๐ฎ๐ญ: Input: AC 100~240V, 50/60Hz ; Output: DC 3~24V Adjustable, Max 1.5A 36W ; It can supply with any voltage between 3~24V,such as 3V 4V 4.5V 5V 5.5V 6V 9V 12V 14V 15V 19V 20V 24V, etc and any amp less than 1.5A, such as 300mA, 500mA, 650mA, 1A, 1.2A, 1.5A. LCD display will show the output voltage, in case that wrong voltage regulation damage your device.

๐”๐ฉ๐ ๐ซ๐š๐๐ž๐ ๐•๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ฒ: Based on hundreds of users feedback, we have made the following improvements: 1. The knob can be adjusted more evenly, and it can reach 13V ~ 14V by rotating 50%. 2. Increase the off gear to turn off the power without pulling the plug. 3.Add a polarity converter cable, which make it compatible with more devices๏ผŒdoubles its range of application.

๐Ÿ๐Ÿ’๐ฉ๐œ๐ฌ ๐…๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐”๐ฌ๐ž๐ ๐“๐ข๐ฉ๐ฌ: It comes with an original 5.5×2.5mm tip and 14pcs frequently used tips: 6.5×4.4mm+Pin, 5.5×2.1mm, 5.5×3.0mm+Pin, 5.0×2.5mm, 6.3×3.0mm, 5.5×1.7mm, 4.8×1.7mm, 4.0×1.7mm, 3.5×1.35mm, 3.0×1.1mm, 2.5×0.7mm, Micro-USB, Type-C and DC terminal connector. Can be applied to almost all commonly used electronic devices. You can screw wires onto it easily, perfect for DIY projects.

๐–๐ข๐๐ž ๐‘๐š๐ง๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: The 36W all-in-one multipurpose AC/DC adapter fit for many 3~24V small household electronics such as LED strips, under-cabinet light, TV Box, smart speaks, wireless routers, essential oil diffuser humidifier, USB fan, Wifi camera, USB Hub, hard disk box, DC motor, DC pump, digital photo frame, DVR NVR surveillance system etc.For indoor use only.

๐’๐š๐Ÿ๐ž๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ: Built-in multiple safety protection systems. Automatic over voltage cut-off, over current cut-off, over temperature cut-off, short circuit cut-off. We focus on producing premium quality and safety power adapters. No noise, no spontaneous combustion, no explosion, no fire hazard, safe to use. 6ft long power cable makes it convenient to use.

๐Š๐ข๐ง๐๐ฅ๐ฒ ๐๐จ๐ญ๐ž ๐š๐ง๐ ๐–๐จ๐ซ๐ซ๐ฒ-๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐ก๐จ๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐ : This product is an AC to DC adapter, NOT charger!!!It canโ€™t be used to charge electronic devices with batteries, such as laptops. Please choose correct voltage before plug it to your device. Wrong voltage may damage your device. We recommend to use less than 80% of the full load. We always stand behind our products. If there is any issue, please feel free to contact us. We have 30 days money back guarantee, 12 months exchange.

SHNITPWR 36W Universal AC to DC Adapter 3V ~ 24V Adjustable Power Supply AC/DC Converter Transformer 3V 5V 6V 9V 12V 15V 18V 19V 20V 24V 1A 1.2A 1500mA with 14 Tips & Polarity Converter

SHNITPWR Universal AC to DC Adapter 3V ~ 24V 2A 48W Switching Power Supply 3V 5V 6V 9V 12V 15V 18V 19V 20V 24V 1A 1.5A 2 Amps Adjustable AC/DC Converter Transformer with 14 Tips & Polarity Converter


SHNITPWR Universal AC to DC Adapter 3V ~ 24V 2A 48W Switching Power Supply 3V 5V 6V 9V 12V 15V 18V 19V 20V 24V 1A 1.5A 2 Amps Adjustable AC/DC Converter Transformer with 14 Tips & Polarity Converter

$18.99 @ Amazon.com

Product Description

๐ˆ๐ง๐ฉ๐ฎ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฉ๐ฎ๐ญ: Input: AC 100~240V, 50/60Hz ; Output: DC 3~24V Adjustable, Max 2A 48W ; It can supply with any voltage between 3~24V,such as 3V 4V 4.5V 5V 5.5V 6V 9V 12V 14V 15V 19V 20V 24V, etc and any amp less than 2A, such as 300mA, 500mA, 650mA, 1A, 1.5A, 2A. LCD display will show the output voltage, in case that wrong voltage regulation damage your device.

๐”๐ฉ๐ ๐ซ๐š๐๐ž๐ ๐•๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ฒ: Based on hundreds of users feedback, we have made the following improvements: 1. The knob can be adjusted more evenly, and it can reach 13V ~ 14V by rotating 50%. 2. Increase the off gear to turn off the power without pulling the plug. 3.Add a polarity converter cable, which make it compatible with more devices๏ผŒdoubles its range of application.

๐Ÿ๐Ÿ’๐ฉ๐œ๐ฌ ๐…๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐”๐ฌ๐ž๐ ๐“๐ข๐ฉ๐ฌ: It comes with an original 5.5x2.5mm tip and 14pcs frequently used tips: 6.5x4.4mm+Pin, 5.5x2.1mm, 5.5x3.0mm+Pin, 5.0x2.5mm, 6.3x3.0mm, 5.5x1.7mm, 4.8x1.7mm, 4.0x1.7mm, 3.5x1.35mm, 3.0x1.1mm, 2.5x0.7mm, Micro-USB, Type-C and DC terminal connector. Can be applied to almost all commonly used electronic devices. You can screw wires onto it easily, perfect for DIY projects.

๐–๐ข๐๐ž ๐‘๐š๐ง๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: The 48W all-in-one multipurpose AC/DC adapter fit for many 3~24V small household electronics such as LED strips, under-cabinet light, TV Box, smart speaks, wireless routers, essential oil diffuser humidifier, USB fan, Wifi camera, USB Hub, hard disk box, DC motor, DC pump, digital photo frame, DVR NVR surveillance system etc.For indoor use only.

๐’๐š๐Ÿ๐ž๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ: Built-in multiple safety protection systems. Automatic over voltage cut-off, over current cut-off, over temperature cut-off, short circuit cut-off. We focus on producing premium quality and safety power adapters. No noise, no spontaneous combustion, no explosion, no fire hazard, safe to use. 6ft long power cable makes it convenient to use.

๐Š๐ข๐ง๐๐ฅ๐ฒ ๐๐จ๐ญ๐ž ๐š๐ง๐ ๐–๐จ๐ซ๐ซ๐ฒ-๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐ก๐จ๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐ : This product is an AC to DC adapter, NOT charger!!!It canโ€™t be used to charge electronic devices with batteries, such as laptops. Please choose correct voltage before plug it to your device. Wrong voltage may damage your device. We recommend to use less than 80% of the full load. We always stand behind our products. If there is any issue, please feel free to contact us. We have 30 days money back guarantee, 12 months exchange.

Product Details
Brand: SHNITPWR
Model #: SNT-0324-48
Size: 48W
Color: Black
Price: $18.99
SHNITPWR Universal AC to DC Adapter 3V ~ 24V 2A 48W Switching Power Supply 3V 5V 6V 9V 12V 15V 18V 19V 20V 24V 1A 1.5A 2 Amps Adjustable AC/DC Converter Transformer with 14 Tips & Polarity Converter

SHNITPWR 30W Universal Power Supply 3V 4.5V 5V 6V 7.5V 9V 12V Adjustable Variable AC/DC Adapter with 5V 2.1A USB Port, 100V-240V AC to DC 3V~12V Converter 0.5A 1A 1.2A 1.5A 2A 2.5A Max with 14 Tips


SHNITPWR 30W Universal Power Supply 3V 4.5V 5V 6V 7.5V 9V 12V Adjustable Variable AC/DC Adapter with 5V 2.1A USB Port, 100V-240V AC to DC 3V~12V Converter 0.5A 1A 1.2A 1.5A 2A 2.5A Max with 14 Tips

$15.99 @ Amazon.com (Save 52%)

Product Description

Input: AC 100~240V, 50/60Hz; Output: DC 3V 4.5V 5V 6V 7.5V 9V 12V adjustable, Max 2.5A 30W; It can supply with any amp less than 2.5A, such as 300mA 500mA 800mA 1A 1.2A 1.5A 1.8A 2A 2.1A 2.2A 2.4A 2.5A. Equipped with a 5V 2.1A USB port at the bottom, you can connect any standard USB cable to it. (USB cable not included).

It comes with an original 5.5x2.5mm tip (inside"+", outside"-") and 14pcs frequently used tips: 6.5x4.4mm+Pin, 5.5x2.1mm, 5.5x3.0mm+Pin, 5.0x2.5mm, 6.3x3.0mm, 5.5x1.7mm, 4.8x1.7mm, 4.0x1.7mm, 3.5x1.35mm, 3.0x1.1mm, 2.5x0.7mm, Micro-USB, Type-C and DC terminal connector. We especially add a reverse polarity converter, which will double its application scope.

The 30W all-in-one multipurpose AC/DC adapter fit for many 3~12V under 30W small electronics such as LED strips, under-cabinet light, TV Box, smart speaks, wireless routers, essential oil diffuser humidifier, USB fan, Wifi IP camera, USB Hub, hard disk box, CD Player, DVD Player, DC motor, DC pump, digital photo frame, DVR NVR surveillance system etc. Thisย productย isย anย ACย toย DCย adapter,ย NOTย charger!!!Itย canโ€™tย beย usedย toย chargeย electronicย devicesย withย batteries,ย suchย asย laptops.ย Otherwise,ย itย mayย damageย yourย device.

Built-in multiple safety protection systems. Automatic over voltage cut-off, over current cut-off, over temperature cut-off, short circuit cut-off. We focus on producing premium quality and safety power adapters. No noise, no spontaneous combustion, no explosion, no fire hazard, safe to use. 6ft long power cable makes it convenient to use.

Please choose correct voltage before plug it to your device. Wrong voltage may damage your device. We recommend to use less than 80% of the full load. We always stand behind our products. If there is any issue, please feel free to contact us. We have 30 days money back guarantee, 18 months exchange.

Product Details
Brand: SHNITPWR
Model #: LP-1000
Size: 3V~12V-30W
Color: Black
Price: $15.99 (Save 52%)
SHNITPWR 30W Universal Power Supply 3V 4.5V 5V 6V 7.5V 9V 12V Adjustable Variable AC/DC Adapter with 5V 2.1A USB Port, 100V-240V AC to DC 3V~12V Converter 0.5A 1A 1.2A 1.5A 2A 2.5A Max with 14 Tips

SHNITPWR 36W Universal AC to DC Adapter 3V ~ 24V Adjustable Power Supply AC/DC Converter Transformer 3V 5V 6V 9V 12V 15V 18V 19V 20V 24V 1A 1.2A 1500mA with 14 Tips & Polarity Converter


SHNITPWR 36W Universal AC to DC Adapter 3V ~ 24V Adjustable Power Supply AC/DC Converter Transformer 3V 5V 6V 9V 12V 15V 18V 19V 20V 24V 1A 1.2A 1500mA with 14 Tips & Polarity Converter

$17.99 @ Amazon.com

Product Description

๐ˆ๐ง๐ฉ๐ฎ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฉ๐ฎ๐ญ: Input: AC 100~240V, 50/60Hz ; Output: DC 3~24V Adjustable, Max 1.5A 36W ; It can supply with any voltage between 3~24V,such as 3V 4V 4.5V 5V 5.5V 6V 9V 12V 14V 15V 19V 20V 24V, etc and any amp less than 1.5A, such as 300mA, 500mA, 650mA, 1A, 1.2A, 1.5A. LCD display will show the output voltage, in case that wrong voltage regulation damage your device.

๐”๐ฉ๐ ๐ซ๐š๐๐ž๐ ๐•๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ฒ: Based on hundreds of users feedback, we have made the following improvements: 1. The knob can be adjusted more evenly, and it can reach 13V ~ 14V by rotating 50%. 2. Increase the off gear to turn off the power without pulling the plug. 3.Add a polarity converter cable, which make it compatible with more devices๏ผŒdoubles its range of application.

๐Ÿ๐Ÿ’๐ฉ๐œ๐ฌ ๐…๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐”๐ฌ๐ž๐ ๐“๐ข๐ฉ๐ฌ: It comes with an original 5.5x2.5mm tip and 14pcs frequently used tips: 6.5x4.4mm+Pin, 5.5x2.1mm, 5.5x3.0mm+Pin, 5.0x2.5mm, 6.3x3.0mm, 5.5x1.7mm, 4.8x1.7mm, 4.0x1.7mm, 3.5x1.35mm, 3.0x1.1mm, 2.5x0.7mm, Micro-USB, Type-C and DC terminal connector. Can be applied to almost all commonly used electronic devices. You can screw wires onto it easily, perfect for DIY projects.

๐–๐ข๐๐ž ๐‘๐š๐ง๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: The 36W all-in-one multipurpose AC/DC adapter fit for many 3~24V small household electronics such as LED strips, under-cabinet light, TV Box, smart speaks, wireless routers, essential oil diffuser humidifier, USB fan, Wifi camera, USB Hub, hard disk box, DC motor, DC pump, digital photo frame, DVR NVR surveillance system etc.For indoor use only.

๐’๐š๐Ÿ๐ž๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ: Built-in multiple safety protection systems. Automatic over voltage cut-off, over current cut-off, over temperature cut-off, short circuit cut-off. We focus on producing premium quality and safety power adapters. No noise, no spontaneous combustion, no explosion, no fire hazard, safe to use. 6ft long power cable makes it convenient to use.

๐Š๐ข๐ง๐๐ฅ๐ฒ ๐๐จ๐ญ๐ž ๐š๐ง๐ ๐–๐จ๐ซ๐ซ๐ฒ-๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐ก๐จ๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐ : This product is an AC to DC adapter, NOT charger!!!It canโ€™t be used to charge electronic devices with batteries, such as laptops. Please choose correct voltage before plug it to your device. Wrong voltage may damage your device. We recommend to use less than 80% of the full load. We always stand behind our products. If there is any issue, please feel free to contact us. We have 30 days money back guarantee, 12 months exchange.

Product Details
Brand: SHNITPWR
Model #: SNT-0324-36
Size: 36W
Color: Black
Price: $17.99
SHNITPWR 36W Universal AC to DC Adapter 3V ~ 24V Adjustable Power Supply AC/DC Converter Transformer 3V 5V 6V 9V 12V 15V 18V 19V 20V 24V 1A 1.2A 1500mA with 14 Tips & Polarity Converter

SHNITPWR Universal Power Supply Adjustable DC 24V 12V 9V 14V 19V 30V 36V AC Adapter Multi-Voltage 9V ~ 36V 3A 108W DC Power Adapter 100V~240V AC to DC Variable Power Converter 14 Tips 5.5x2.5mm


SHNITPWR Universal Power Supply Adjustable DC 24V 12V 9V 14V 19V 30V 36V AC Adapter Multi-Voltage 9V ~ 36V 3A 108W DC Power Adapter 100V~240V AC to DC Variable Power Converter 14 Tips 5.5x2.5mm

$25.49 @ Amazon.com

Product Description

๐ˆ๐ง๐ฉ๐ฎ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฉ๐ฎ๐ญ: Input: AC 100~240V, 50/60Hz ; Output: DC 9~36V Adjustable, Max 3A 108W ; It can supply with any voltage between 9~36V,such as 9V 10V 12V 14V 16V 18V 20V 22V 24V 26V 28V 30V 32V 34V 36V etc and any amp less than 3A, such as 500mA, 800mA,1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A. LCD display will show the output voltage, in case that wrong voltage regulation damage your device. Never overload!

๐”๐ฉ๐ ๐ซ๐š๐๐ž๐ ๐•๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ฒ: Based on hundreds of users feedback, we have made the following improvements: 1. The knob can be adjusted more evenly, and it can reach 23V ~ 25V by rotating 50%. 2. Increase the off gear to turn off the power without pulling the plug. 3.Add a polarity converter cable, which make it compatible with more devices๏ผŒdoubles its range of application.

๐Ÿ๐Ÿ’๐ฉ๐œ๐ฌ ๐…๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐”๐ฌ๐ž๐ ๐“๐ข๐ฉ๐ฌ: It comes with an original 5.5x2.5mm tip and 14pcs frequently used tips: 6.5x4.4mm+Pin, 5.5x2.1mm, 5.5x3.0mm+Pin, 5.0x2.5mm, 6.3x3.0mm, 5.5x1.7mm, 4.8x1.7mm, 4.0x1.7mm, 3.5x1.35mm, 3.0x1.1mm, 2.5x0.7mm, Micro-USB, Type-C and DC terminal connector. Can be applied to almost all commonly used electronic devices. You can screw wires onto it easily, perfect for DIY projects.

๐–๐ข๐๐ž ๐‘๐š๐ง๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: The 108W all-in-one multipurpose AC/DC adapter fit for many 9~36V small household electronics such as LED strips, under-cabinet light, TV Box, smart speaks, wireless routers, essential oil diffuser humidifier, USB fan, Wifi camera, USB Hub, hard disk box, DC motor, DC pump, digital photo frame, DVR NVR surveillance system etc.For indoor use only.

๐’๐š๐Ÿ๐ž๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ: Built-in multiple safety protection systems. Automatic over voltage cut-off, over current cut-off, over temperature cut-off, short circuit cut-off. We focus on producing premium quality and safety power adapters. No noise, no spontaneous combustion, no explosion, no fire hazard, safe to use. 6ft long power cable makes it convenient to use.

๐Š๐ข๐ง๐๐ฅ๐ฒ ๐๐จ๐ญ๐ž ๐š๐ง๐ ๐–๐จ๐ซ๐ซ๐ฒ-๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐ก๐จ๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐ : Please choose correct voltage before plug it to your device. Wrong voltage may damage your device. We recommend to use less than 80% of the full load. We always stand behind our products. If there is any issue, please feel free to contact us. We have 30 days money back guarantee, 12 months exchange.

Product Details
Brand: SHNITPWR
Warranty: 1 year warranty
Color: Black
Price: $25.49
SHNITPWR Universal Power Supply Adjustable DC 24V 12V 9V 14V 19V 30V 36V AC Adapter Multi-Voltage 9V ~ 36V 3A 108W DC Power Adapter 100V~240V AC to DC Variable Power Converter 14 Tips 5.5x2.5mm

SHNITPWR AC Adapter 120W Universal Power Adapter 4V 5V 6V 9V 12V 15V 18V 19V 20V 24V Adjustable Switching Power Supply 100V~240V AC to DC 4V ~ 24V 5A Converter with 14 Tips & Polarity Converter


SHNITPWR AC Adapter 120W Universal Power Adapter 4V 5V 6V 9V 12V 15V 18V 19V 20V 24V Adjustable Switching Power Supply 100V~240V AC to DC 4V ~ 24V 5A Converter with 14 Tips & Polarity Converter

$26.99 @ Amazon.com

Product Description

๐ˆ๐ง๐ฉ๐ฎ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฉ๐ฎ๐ญ: Input: AC 100~240V, 50/60Hz ; Output: DC 4~24V Adjustable, Max 5A 120W ; It can supply with any voltage between 4~24V,such as 4V 4.5V 5V 5.5V 6V 9V 12V 14V 15V 16V 18V 19V 19.5V 20V 22V 24V, etc and any amp less than 5A, such as such as 300mA, 500mA,1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A, 3.5A, 4A, 4.5A, 5A. LCD display will show the output voltage, in case that wrong voltage regulation damage your device.

๐”๐ฉ๐ ๐ซ๐š๐๐ž๐ ๐•๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ฒ: Based on hundreds of users feedback, we have made the following improvements: 1. The knob can be adjusted more evenly, and it can reach 13V ~ 14V by rotating 50%. 2. Increase the off gear to turn off the power without pulling the plug. 3.Add a polarity converter cable, which make it compatible with more devices๏ผŒdoubles its range of application.

๐Ÿ๐Ÿ’๐ฉ๐œ๐ฌ ๐…๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐”๐ฌ๐ž๐ ๐“๐ข๐ฉ๐ฌ: It comes with an original 5.5x2.5mm tip and 14pcs frequently used tips: 6.5x4.4mm+Pin, 5.5x2.1mm, 5.5x3.0mm+Pin, 5.0x2.5mm, 6.3x3.0mm, 5.5x1.7mm, 4.8x1.7mm, 4.0x1.7mm, 3.5x1.35mm, 3.0x1.1mm, 2.5x0.7mm, Micro-USB, Type-C and DC terminal connector. Can be applied to almost all commonly used electronic devices. You can screw wires onto it easily, perfect for DIY projects.

๐–๐ข๐๐ž ๐‘๐š๐ง๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: The 120W all-in-one multipurpose AC/DC adapter fit for many 4~24V small household electronics such as LED strips, under-cabinet light, TV Box, smart speaks, wireless routers, essential oil diffuser humidifier, USB fan, Wifi camera, USB Hub, hard disk box, DC motor, DC pump, digital photo frame, DVR NVR surveillance system etc.For indoor use only.

๐’๐š๐Ÿ๐ž๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ: Built-in multiple safety protection systems. Automatic over voltage cut-off, over current cut-off, over temperature cut-off, short circuit cut-off. We focus on producing premium quality and safety power adapters. No noise, no spontaneous combustion, no explosion, no fire hazard, safe to use. 6ft long power cable makes it convenient to use.

๐Š๐ข๐ง๐๐ฅ๐ฒ ๐๐จ๐ญ๐ž ๐š๐ง๐ ๐–๐จ๐ซ๐ซ๐ฒ-๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐ก๐จ๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐ : This product is an AC to DC adapter, NOT charger!!!It canโ€™t be used to charge electronic devices with batteries, such as laptops. Please choose correct voltage before plug it to your device. Wrong voltage may damage your device. We recommend to use less than 80% of the full load. We always stand behind our products. If there is any issue, please feel free to contact us. We have 30 days money back guarantee, 12 months exchange.

Product Details
Brand: SHNITPWR
Model #: SNT-0324-120
Size: 120W
Color: Black
Price: $26.99
SHNITPWR AC Adapter 120W Universal Power Adapter 4V 5V 6V 9V 12V 15V 18V 19V 20V 24V Adjustable Switching Power Supply 100V~240V AC to DC 4V ~ 24V 5A Converter with 14 Tips & Polarity Converter

SHNITPWR 24W AC Adapter 3V ~ 12V 2A Universal Power Adapter 100V-240V AC to DC Converter 3V 4V 4.5V 5V 6V 8V 9V 10V 12V Adjustable Power Supply 500mA 1A 1.2A 1.5A 2A with 14 Tips Polarity Converter


SHNITPWR 24W AC Adapter 3V ~ 12V 2A Universal Power Adapter 100V-240V AC to DC Converter 3V 4V 4.5V 5V 6V 8V 9V 10V 12V Adjustable Power Supply 500mA 1A 1.2A 1.5A 2A with 14 Tips Polarity Converter

$14.99 @ Amazon.com

Product Description

๐ˆ๐ง๐ฉ๐ฎ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฉ๐ฎ๐ญ: Input: AC 100~240V, 50/60Hz ; Output: DC 3~12V Adjustable, Max 2A 24W ; It can supply with any voltage between 3~12V,such as 3V 3.5V 4V 4.5V 4.8V 5V 5.5V 6V 6.5V 7V 7.5V 8V 8.5V 9V 9.5V 10V 10.5V 11V 11.5V 12V, etc and any amp less than 2A (2000mA), such as 300mA, 500mA, 800mA,1A, 1.2A, 1.5A,1.8A, 2A. LCD display will show the output voltage, in case that wrong voltage regulation damage your device.

๐”๐ฉ๐ ๐ซ๐š๐๐ž๐ ๐•๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ฒ: Based on hundreds of users feedback, we have made the following improvements: 1. The knob can be adjusted more evenly, and it can reach 5V ~ 6V by rotating 50%. 2. Increase the off gear to turn off the power without pulling the plug. 3.Add a polarity converter cable, which make it compatible with more devices๏ผŒdoubles its range of application.

๐Ÿ๐Ÿ’๐ฉ๐œ๐ฌ ๐…๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐”๐ฌ๐ž๐ ๐“๐ข๐ฉ๐ฌ: It comes with an original 5.5x2.5mm tip and 14pcs frequently used tips: 6.5x4.4mm+Pin, 5.5x2.1mm, 5.5x3.0mm+Pin, 5.0x2.5mm, 6.3x3.0mm, 5.5x1.7mm, 4.8x1.7mm, 4.0x1.7mm, 3.5x1.35mm, 3.0x1.1mm, 2.5x0.7mm, Micro-USB, Type-C and DC terminal connector. Can be applied to almost all commonly used electronic devices. You can screw wires onto it easily, perfect for DIY projects.

๐–๐ข๐๐ž ๐‘๐š๐ง๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: The 24W all-in-one multipurpose AC/DC adapter fit for many 3~12V small household electronics such as LED strips, under-cabinet light, TV Box, smart speaks, wireless routers, essential oil diffuser humidifier, USB fan, Wifi camera, USB Hub, hard disk box, DC motor, DC pump, digital photo frame, DVR NVR surveillance system etc.For indoor use only.

๐’๐š๐Ÿ๐ž๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ: Built-in multiple safety protection systems. Automatic over voltage cut-off, over current cut-off, over temperature cut-off, short circuit cut-off. We focus on producing premium quality and safety power adapters. No noise, no spontaneous combustion, no explosion, no fire hazard, safe to use. 6ft long power cable makes it convenient to use.

๐Š๐ข๐ง๐๐ฅ๐ฒ ๐๐จ๐ญ๐ž ๐š๐ง๐ ๐–๐จ๐ซ๐ซ๐ฒ-๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐ก๐จ๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐ : This product is an AC to DC adapter, NOT charger!!!It canโ€™t be used to charge electronic devices with batteries, such as laptops. Please choose correct voltage before plug it to your device. Wrong voltage may damage your device. We recommend to use less than 80% of the full load. We always stand behind our products. If there is any issue, please feel free to contact us. We have 30 days money back guarantee, 12 months exchange.

Product Details
Brand: SHNITPWR
Model #: SNT-0312-24
Color: Black
Price: $14.99
SHNITPWR 24W AC Adapter 3V ~ 12V 2A Universal Power Adapter 100V-240V AC to DC Converter 3V 4V 4.5V 5V 6V 8V 9V 10V 12V Adjustable Power Supply 500mA 1A 1.2A 1.5A 2A with 14 Tips Polarity Converter

SHNITPWR 3V ~ 24V 3A 72W Power Supply Adjustable DC 3V 5V 6V 9V 12V 15V 16V 18V 19V 20V 24V Variable Universal AC/DC Adapter 100V-240V AC to DC Converter with 14 Tips 5.5x2.5mm 4.0x1.7mm 3.5x1.35mm


SHNITPWR 3V ~ 24V 3A 72W Power Supply Adjustable DC 3V 5V 6V 9V 12V 15V 16V 18V 19V 20V 24V Variable Universal AC/DC Adapter 100V-240V AC to DC Converter with 14 Tips 5.5x2.5mm 4.0x1.7mm 3.5x1.35mm

$18.99 @ Amazon.com

Product Description

๐ˆ๐ง๐ฉ๐ฎ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฉ๐ฎ๐ญ: Input: AC 100~240V, 50/60Hz ; Output: DC 3~24V Adjustable, Max 3A 72W ; It can supply with any voltage between 3~24V,such as 3V 4V 4.5V 5V 5.5V 6V 9V 12V 14V 15V 19V 20V 24V, etc and any amp less than 3A, such as 300mA, 500mA,1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A. LCD display will show the output voltage, in case that wrong voltage regulation damage your device.

๐”๐ฉ๐ ๐ซ๐š๐๐ž๐ ๐•๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ฒ: Based on hundreds of users feedback, we have made the following improvements: 1. The knob can be adjusted more evenly, and it can reach 13V ~ 14V by rotating 50%. 2. Increase the off gear to turn off the power without pulling the plug. 3.Add a polarity converter cable, which make it compatible with more devices๏ผŒdoubles its range of application.

๐Ÿ๐Ÿ’๐ฉ๐œ๐ฌ ๐…๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐”๐ฌ๐ž๐ ๐“๐ข๐ฉ๐ฌ: It comes with an original 5.5x2.5mm tip and 14pcs frequently used tips: 6.5x4.4mm+Pin, 5.5x2.1mm, 5.5x3.0mm+Pin, 5.0x2.5mm, 6.3x3.0mm, 5.5x1.7mm, 4.8x1.7mm, 4.0x1.7mm, 3.5x1.35mm, 3.0x1.1mm, 2.5x0.7mm, Micro-USB, Type-C and DC terminal connector. Can be applied to almost all commonly used electronic devices. You can screw wires onto it easily, perfect for DIY projects.

๐–๐ข๐๐ž ๐‘๐š๐ง๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: The 72W all-in-one multipurpose AC/DC adapter fit for many 3~24V small household electronics such as LED strips, under-cabinet light, TV Box, smart speaks, wireless routers, essential oil diffuser humidifier, USB fan, Wifi camera, USB Hub, hard disk box, DC motor, DC pump, digital photo frame, DVR NVR surveillance system etc.For indoor use only.

๐’๐š๐Ÿ๐ž๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ: Built-in multiple safety protection systems. Automatic over voltage cut-off, over current cut-off, over temperature cut-off, short circuit cut-off. We focus on producing premium quality and safety power adapters. No noise, no spontaneous combustion, no explosion, no fire hazard, safe to use. 6ft long power cable makes it convenient to use.

๐Š๐ข๐ง๐๐ฅ๐ฒ ๐๐จ๐ญ๐ž ๐š๐ง๐ ๐–๐จ๐ซ๐ซ๐ฒ-๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐ก๐จ๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐ : Please choose correct voltage before plug it to your device. Wrong voltage may damage your device. We recommend to use less than 80% of the full load. We always stand behind our products. If there is any issue, please feel free to contact us. We have 30 days money back guarantee, 12 months exchange.

Product Details
Brand: SHNITPWR
Model #: SNT-0324-72
Warranty: 1 year
Size: 72W
Color: Black
Price: $18.99
SHNITPWR 3V ~ 24V 3A 72W Power Supply Adjustable DC 3V 5V 6V 9V 12V 15V 16V 18V 19V 20V 24V Variable Universal AC/DC Adapter 100V-240V AC to DC Converter with 14 Tips 5.5x2.5mm 4.0x1.7mm 3.5x1.35mm

SHNITPWR 4V - 12V Power Supply 10A 120W AC to DC Adapter DC 4V 4.5V 5V 6V 7V 8V 9V 10V 11V 12V Voltage Adjustable Universal Power Converter Transformer 100-240V AC In with 14 Tips & Polarity Converter


SHNITPWR 4V - 12V Power Supply 10A 120W AC to DC Adapter DC 4V 4.5V 5V 6V 7V 8V 9V 10V 11V 12V Voltage Adjustable Universal Power Converter Transformer 100-240V AC In with 14 Tips & Polarity Converter

$26.99 @ Amazon.com

Product Description

๐ˆ๐ง๐ฉ๐ฎ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฉ๐ฎ๐ญ: Input: AC 100~240V, 50/60Hz ; Output: DC 4~12V Adjustable, Max 10A 120W ; It can supply with any voltage between 4~12V,such as 4V 4.8V 5V 6V 7V 8V 9V 9.5V 10V 10.5V 11V 12V etc and any amp less than 10A, such as 300mA, 500mA,1A, 1.5A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A. LCD display will show the output voltage, in case that wrong voltage regulation damage your device.

๐”๐ฉ๐ ๐ซ๐š๐๐ž๐ ๐•๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ฒ: Based on hundreds of users feedback, we have made the following improvements: 1. The knob can be adjusted more evenly, and it can reach 5V ~ 6V by rotating 50%. 2. Increase the off gear to turn off the power without pulling the plug. 3.Add a polarity converter cable, which make it compatible with more devices๏ผŒdoubles its range of application.

๐Ÿ๐Ÿ’๐ฉ๐œ๐ฌ ๐…๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐”๐ฌ๐ž๐ ๐“๐ข๐ฉ๐ฌ:It comes with an original 5.5x2.5mm tip and 14pcs frequently used tips: 6.5x4.4mm+Pin, 5.5x2.1mm, 5.5x3.0mm+Pin, 5.0x2.5mm, 6.3x3.0mm, 5.5x1.7mm, 4.8x1.7mm, 4.0x1.7mm, 3.5x1.35mm, 3.0x1.1mm, 2.5x0.7mm, Micro-USB, Type-C and DC terminal connector. Can be applied to almost all commonly used electronic devices. You can screw wires onto it easily, perfect for DIY projects.

๐–๐ข๐๐ž ๐‘๐š๐ง๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: The 120W all-in-one multipurpose AC/DC adapter fit for many 4~12V small household electronics such as LED strips, under-cabinet light, TV Box, smart speaks, wireless routers, essential oil diffuser humidifier, USB fan, Wifi camera, USB Hub, hard disk box, DC motor, DC pump, digital photo frame, DVR NVR surveillance system etc.For indoor use only.

๐’๐š๐Ÿ๐ž๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ: Built-in multiple safety protection systems. Automatic over voltage cut-off, over current cut-off, over temperature cut-off, short circuit cut-off. We focus on producing premium quality and safety power adapters. No noise, no spontaneous combustion, no explosion, no fire hazard, safe to use. 6ft long power cable makes it convenient to use.

๐Š๐ข๐ง๐๐ฅ๐ฒ ๐๐จ๐ญ๐ž ๐š๐ง๐ ๐–๐จ๐ซ๐ซ๐ฒ-๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐ก๐จ๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐ : This product is an AC to DC adapter, NOT charger!!!It canโ€™t be used to charge electronic devices with batteries, such as laptops. Please choose correct voltage before plug it to your device. Wrong voltage may damage your device. We recommend to use less than 80% of the full load. We always stand behind our products. If there is any issue, please feel free to contact us. We have 30 days money back guarantee, 12 months exchange.

Product Details
Brand: SHNITPWR
Model #: SNT-0312-120
Size: 120W
Color: Black
Price: $26.99
SHNITPWR 4V - 12V Power Supply 10A 120W AC to DC Adapter DC 4V 4.5V 5V 6V 7V 8V 9V 10V 11V 12V Voltage Adjustable Universal Power Converter Transformer 100-240V AC In with 14 Tips & Polarity Converter

SHNITPWR Universal Power Supply DC 24V 12V 5V 6V 9V 14V 19V Adjustable AC/DC Adapter 100V~240V AC to DC Variable Power Converter Multi-Voltage 3.5V ~ 24V 6A 144W Power Adapter 14 Tips LCD Display


SHNITPWR Universal Power Supply DC 24V 12V 5V 6V 9V 14V 19V Adjustable AC/DC Adapter 100V~240V AC to DC Variable Power Converter Multi-Voltage 3.5V ~ 24V 6A 144W Power Adapter 14 Tips LCD Display

$26.99 @ Amazon.com

Product Description

๐ˆ๐ง๐ฉ๐ฎ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฉ๐ฎ๐ญ๏ผšAC 100~240V, 50/60Hz ; Output: DC 3.5~24V Adjustable, Max 6A 144W ; It can supply with any voltage between 3.5~24V,such as 3.5V 4V 4.5V 5V 6V 9V 12V 14V 15V 16V 18V 19V 20V 22V 24V etc and any amp less than 6A, such as 500mA, 1A, 1.5A, 2A, 3A, 4A, 4.5A, 5A๏ผŒ6A. LCD display will show the output voltage, in case that wrong voltage regulation damage your device.

๐”๐ฉ๐ ๐ซ๐š๐๐ž๐ ๐•๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ฒ๏ผšBased on hundreds of users feedback, we have made the following improvements: 1. The knob can be adjusted more evenly, and it can reach 13V ~ 14V by rotating 50%. 2. Increase the off gear to turn off the power without pulling the plug. 3.Add a polarity converter cable, which make it compatible with more devices๏ผŒdoubles its range of application.

๐Ÿ๐Ÿ’๐ฉ๐œ๐ฌ ๐…๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐”๐ฌ๐ž๐ ๐“๐ข๐ฉ๐ฌ๏ผšIt comes with an original 5.5x2.5mm tip and 14pcs frequently used tips: 6.5x4.4mm+Pin, 5.5x2.1mm, 5.5x3.0mm+Pin, 5.0x2.5mm, 6.3x3.0mm, 5.5x1.7mm, 4.8x1.7mm, 4.0x1.7mm, 3.5x1.35mm, 3.0x1.1mm, 2.5x0.7mm, Micro-USB, Type-C and DC terminal connector. Can be applied to almost all commonly used electronic devices. You can screw wires onto it easily, perfect for DIY projects.

๐–๐ข๐๐ž ๐‘๐š๐ง๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: The 144W all-in-one multipurpose AC/DC adapter fit for many 3.5~24V small household electronics such as LED strips, under-cabinet light, TV Box, smart speaks, wireless routers, essential oil diffuser humidifier, USB fan, Wifi camera, USB Hub, hard disk box, DC motor, DC pump, digital photo frame, DVR NVR surveillance system etc. For indoor use only.

๐’๐š๐Ÿ๐ž๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ: Built-in multiple safety protection systems. Automatic over voltage cut-off, over current cut-off, over temperature cut-off, short circuit cut-off. We focus on producing premium quality and safety power adapters. No noise, no spontaneous combustion, no explosion, no fire hazard, safe to use. 6ft long power cable makes it convenient to use.

๐Š๐ข๐ง๐๐ฅ๐ฒ ๐๐จ๐ญ๐ž ๐š๐ง๐ ๐–๐จ๐ซ๐ซ๐ฒ-๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐ก๐จ๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐ : This product is an AC to DC adapter, NOT charger!!!It canโ€™t be used to charge electronic devices with batteries, such as laptops. Please choose correct voltage before plug it to your device. Wrong voltage may damage your device. We recommend to use less than 80% of the full load. We always stand behind our products. If there is any issue, please feel free to contact us. We have 30 days money back guarantee, 12 months exchange.

Product Details
Brand: SHNITPWR
Warranty: 1 year warranty
Color: Black
Price: $26.99
SHNITPWR Universal Power Supply DC 24V 12V 5V 6V 9V 14V 19V Adjustable AC/DC Adapter 100V~240V AC to DC Variable Power Converter Multi-Voltage 3.5V ~ 24V 6A 144W Power Adapter 14 Tips LCD Display

SHNITPWR 60W Universal Power Supply DC 3V 4V 4.5V 5V 6V 7V 7.5V 8V 9V 10V 11V 12V Adjustable Variable Power Adapter 100V-240V AC to DC Converter 1A 2A 2.5A 3A 4A 5A with 14 Tips & Polarity Converter


SHNITPWR 60W Universal Power Supply DC 3V 4V 4.5V 5V 6V 7V 7.5V 8V 9V 10V 11V 12V Adjustable Variable Power Adapter 100V-240V AC to DC Converter 1A 2A 2.5A 3A 4A 5A with 14 Tips & Polarity Converter

$22.99 @ Amazon.com

Product Description

๐ˆ๐ง๐ฉ๐ฎ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฉ๐ฎ๐ญ: Input: AC 100~240V, 50/60Hz ; Output: DC 3~12V Adjustable, Max 5A 60W ; It can supply with any voltage between 3~12V,such as 3V 3.5V 4V 4.5V 4.8V 5V 5.5V 6V 6.5V 7V 7.5V 8V 8.5V 9V 9.5V 10V 10.5V 11V 11.5V 12V, etc and any amp less than 5A, such as 300mA, 500mA,1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A, 3.5A, 4A, 4.5A, 5A. LCD display will show the output voltage, in case that wrong voltage regulation damage your device.

๐”๐ฉ๐ ๐ซ๐š๐๐ž๐ ๐•๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ฒ: Based on hundreds of users feedback, we have made the following improvements: 1. The knob can be adjusted more evenly, and it can reach 5V ~ 6V by rotating 50%. 2. Increase the off gear to turn off the power without pulling the plug. 3.Add a polarity converter cable, which make it compatible with more devices๏ผŒdoubles its range of application.

๐Ÿ๐Ÿ’๐ฉ๐œ๐ฌ ๐…๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐”๐ฌ๐ž๐ ๐“๐ข๐ฉ๐ฌ: It comes with an original 5.5x2.5mm tip and 14pcs frequently used tips: 6.5x4.4mm+Pin, 5.5x2.1mm, 5.5x3.0mm+Pin, 5.0x2.5mm, 6.3x3.0mm, 5.5x1.7mm, 4.8x1.7mm, 4.0x1.7mm, 3.5x1.35mm, 3.0x1.1mm, 2.5x0.7mm, Micro-USB, Type-C and DC terminal connector. Can be applied to almost all commonly used electronic devices. You can screw wires onto it easily, perfect for DIY projects.

๐–๐ข๐๐ž ๐‘๐š๐ง๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: The 60W all-in-one multipurpose AC/DC adapter fit for many 3~12V small household electronics such as LED strips, under-cabinet light, TV Box, smart speaks, wireless routers, essential oil diffuser humidifier, USB fan, Wifi camera, USB Hub, hard disk box, DC motor, DC pump, digital photo frame, DVR NVR surveillance system etc.For indoor use only.

๐’๐š๐Ÿ๐ž๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ: Built-in multiple safety protection systems. Automatic over voltage cut-off, over current cut-off, over temperature cut-off, short circuit cut-off. We focus on producing premium quality and safety power adapters. No noise, no spontaneous combustion, no explosion, no fire hazard, safe to use. 6ft long power cable makes it convenient to use.

๐Š๐ข๐ง๐๐ฅ๐ฒ ๐๐จ๐ญ๐ž ๐š๐ง๐ ๐–๐จ๐ซ๐ซ๐ฒ-๐Ÿ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐ก๐จ๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐ : This product is an AC to DC adapter, NOT charger!!!It canโ€™t be used to charge electronic devices with batteries, such as laptops. Please choose correct voltage before plug it to your device. Wrong voltage may damage your device. We recommend to use less than 80% of the full load. We always stand behind our products. If there is any issue, please feel free to contact us. We have 30 days money back guarantee, 12 months exchange.

Product Details
Brand: SHNITPWR
Model #: SNT-0312-60
Size: 60W
Color: Black
Price: $22.99
SHNITPWR 60W Universal Power Supply DC 3V 4V 4.5V 5V 6V 7V 7.5V 8V 9V 10V 11V 12V Adjustable Variable Power Adapter 100V-240V AC to DC Converter 1A 2A 2.5A 3A 4A 5A with 14 Tips & Polarity Converter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *